جدیدترین اخبار بانک سرمایه از امروز در کانال تلگرام

■ مطالب این وبلاگ مستقل از سایت رسمی بانک سرمایه بوده و لزوماً مورد تایید بانک سرمایه نخواهد بود.

جدیدترین اخبار بانک سرمایه از امروز در کانال تلگرام 

telegram.me/sarmayebank

 

 

|+| نوشته شده توسط کارمند بانک سرمایه در دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴  
 گزارش مجمع بانک سرمایه - بهمن 1393

■ مطالب این وبلاگ مستقل از سایت رسمی بانک سرمایه بوده و لزوماً مورد تایید بانک سرمایه نخواهد بود.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده بانک سرمایه در تاریخ 14/11/1393 در پژوهشگاه نیرو با شرکت 86.2% سهامداران برگذار شد.

کاظمی رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه و نماینده سرمایه گذاری فرهنگیان در بانک ، ریاست این مجمع را بر عهده گرفتند. آقای شاکر و کیمیایی به عنوان ناظر در پنل هیئت رئیسه مجمع بانک سرمایه حضور پیدا کردند.

بدون اینکه در مدیر عامل گزارش هیئت مدیره را ارائه دهد ، رئیس مجمع رای گیری در مورد بند های دستور جلسه را انجام دادند.

35 تومان به عنوان سود تقسیمی همانطور که در مجمع قبلی مورد تصویب شده بود و تقسیم نشد مورد تصویب قرار گرفت. سهامداران اعتراض کردند که باید سود این 6 ماه را به سود تقسیمی اضافه گردد. البته این تقسیم سود نقدی براساس سرمایه جدید شرکت صورت گرفت.

770میلیون تومان به عنوان پاداش هیئت مدیره تصویب شد.  

پس از تصویب موارد فوق ختم جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده را اعلام کرده و در ادامه مجمع فوق العاده بانک سرمایه با همان هیئت رئیسه شروع گردید. در این مجمع اساسنامه جدید مورد تایید بانک مرکزی بانک سرمایه تصویب شد.

|+| نوشته شده توسط کارمند بانک سرمایه در یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳  
 پرداخت سود سهامداران بانک سرمایه تا 22 بهمن 93

■ مطالب این وبلاگ مستقل از سایت رسمی بانک سرمایه بوده و لزوماً مورد تایید بانک سرمایه نخواهد بود.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﻔﺖ : ﺳﻮﺩ ﻧﻘﺪﯼ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 14 ﺑﻬﻤﻦ 1393 ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻫﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻓﺠﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻮﺩ 350 ﺭﯾﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺍﺳﺖ .  

ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻭﺳﺎﻣﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ، ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﻏﻨﺪﺍﻟﯽ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻥ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ

بانکداری ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪﺭﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺳﺎﺯﺩ.

|+| نوشته شده توسط کارمند بانک سرمایه در شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳  
 ﺳﻮﺩ ﻧﻘﺪﯼ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

■ مطالب این وبلاگ مستقل از سایت رسمی بانک سرمایه بوده و لزوماً مورد تایید بانک سرمایه نخواهد بود.

ﺳﻮﺩ ﻧﻘﺪﯼ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 14 ﺑﻬﻤﻦ 1393 ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﻏﻨﺪﺍﻟﯽ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﯿﮓ ﺯﺍﺩﻩ، ﺭﯾﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺳﯽ، ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ . ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ، ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﻣﺎﺩﻩ 12 ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﺭﻭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ ﻧﻘﺪﯼ، ﺣﺴﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 14/11/1393 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﯼ ﺷﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ .

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﯾﺮ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺠﻤﻊ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻻﯼ ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 240 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

|+| نوشته شده توسط کارمند بانک سرمایه در چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳  
 تقسیم 350 ﺭﯾﺎﻝ ﺳﻮﺩ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

■ مطالب این وبلاگ مستقل از سایت رسمی بانک سرمایه بوده و لزوماً مورد تایید بانک سرمایه نخواهد بود.

ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ %86 ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺳﻮﺩ ﻧﻘﺪﯼ 350 ﺭﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ 4 ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.

|+| نوشته شده توسط کارمند بانک سرمایه در سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳  
 مجمع ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﯾﯽ

■ مطالب این وبلاگ مستقل از سایت رسمی بانک سرمایه بوده و لزوماً مورد تایید بانک سرمایه نخواهد بود.

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻭﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪ . ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯼ 13٪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﺯ 3535 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺭﯾﺎﻝ ﺑﻪ 4000 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﺭ ﺩﯼ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪ .
ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺁﮔﻬﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ... ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 14 ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ 29 ﺗﯿﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

|+| نوشته شده توسط کارمند بانک سرمایه در شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳  
 چرا سود سهام بانک سرمایه پرداخت نمی شود؟

■ مطالب این وبلاگ مستقل از سایت رسمی بانک سرمایه بوده و لزوماً مورد تایید بانک سرمایه نخواهد بود.

دکتر شهاب الدین غندالی، ماجرای بلوکه شدن 37 درصد سرمایه بانک و عدم پرداخت سود سهامداران را تشریح کرد و از تعیین تکلیف توسط قوه قضائیه در آینده‌ای نزدیک خبرداد. وی افزود: بانک سرمایه با هدف رسیدگی به امور فرهنگیان تشکیل شده است اما از اهداف اولیه به دور ماند و این بانک با سرمایه ای بالغ بر 350 میلیارد تومان در سال 84 تاسیس شد و 73.5 درصد سهام این بانک متعلق به فرهنگیان و صندوق ذخیره فرهنگیان است. سرپرست بانک سرمایه از احیای این بانک در آینده نزدیک خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های جدید قرار است این بانک پس از سال ها دوباره احیا و مشکلات آن در بخش سهامداری برطرف شود. 

وی در مورد نرخ بازدهی سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بررسی ها نشان می دهد که فردی که 18 سال و 7 ماه مبلغی به میزان 2 میلیون و 100 هزار تومان به صندوق واریز کرده است( 5 درصد از حقوق و مزایای فرهنگیان به حساب صندوق واریز می شود) اگر مهر ماه امسال بخواهد بازنشسته شود پولی که از صندوق دریافت می کند 15 میلیون و 350 هزار تومان با نرخ بازدهی 24 درصد است. 

غندالی با بیان اینکه البته در همان زمان مقرر شد تا دولت نیز مبلغی را معادل رقم واریزی فرهنگیان به این صندوق واریز کند تا صرف فعالیت های اقتصادی شود، افزود: هم اکنون 36 تا 37 درصد سهام بانک که توسط فردی حقیقی خریداری شده است دچار تنش ها و مشکلاتی است و قوه قضائیه اعلام کرده است که به زودی آن را تعیین تکلیف خواهد کرد. بر این اساس بانک در پرداخت های خود دچار مشکل شده است و از سال 90 سودی بین سهامداران توزیع نشده و سود انباشته شده دارد. 

سرپرست بانک سرمایه درباره مشکلات 37 درصد سهام این بانک این گونه توضیح داد که در سال 84 و همزمان با ریاست کلی ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی، توسعه بانک های خصوصی بنابه دلایلی متوقف شد و در این زمان بانک های سرمایه و پاسارگاد آخرین بانکهایی بودند که توانستند از بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک خصوصی دریافت کنند. البته در همان زمان نیز شهرداری به دنبال اخذ مجوز برای تاسیس بانک بود و به همین دلیل رییس کل وقت به بانک سرمایه پیشنهاد داد تا 20 سهام بانک را به شهرداری واگذار کند که این امر مورد قبول بانک سرمایه واقع نشد. در همین حال شهرداری در سال های 86 و 87 فرصت یافت تا سهام خرد بانک سرمایه را از بازار زیر قیمت خریداری و سهام را به صورت غیرمحسوس جمع آوری کند و به این ترتیب 37 درصد از سهام بانک سرمایه در اختیار آنها قرار گرفت. با تغییر رویکرد بانک مرکزی در دولت قبل و صدور مجوز برای تاسیس بانک خصوصی شهرداری توانست مجوز بانک شهر را دریافت کند و به همین دلیل سهام بانک سرمایه را به فروش رساند که فردی حقیقی این سهام را خریداری کرد اما بانک مرکزی به دلیل ملاحظات پولشویی آن را به ثبت نرساند ولی بورس و اوراق بهادار اقدام به ثبت آن کرد. 

وی با بیان اینکه این شخص حقیقی هم اکنون با مشکلات دادگاهی مواجه شده و پرونده ای در مراجع قضایی دارد، افزود: طلبکاران این فرد سهام بانک سرمایه را توقیف کردند اما قرار است بزودی این مشکل رفع شود و بانک سرمایه آن را خریداری کند. غندالی اظهار داشت: به دلیل وجود مشکلات در سهام این بانک از سال 90 تاکنون سود توزیع نشده البته در سال گذشته با وجودی که 34 تومان سود برای هر سهم شناسایی اما تنها 25 تومان برای هر سهم توزیع شد. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان که سرپرستی بانک سرمایه را نیز عهده دار شده است، ادامه داد: البته به محض آنکه مشکل سهام توسط مراجع قضایی رفع شود، توزیع سود انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه بانک سرمایه با 17.4 درصد رشد منابع رتبه چهارم را بین بانک های خصوصی کشور در این شاخص کسب کرده است، اظهار داشت: این بانک جزو 7 بانکی است که تحریم نشده و به همین دلیل بسیاری از مبادلات ارزی بانک های بزرگ کشور را انجام می دهد. 

غندالی تصریح کرد: البته بانک سرمایه در راستای سیاست کاهش بنگاهداری بانک ها به سمت بانکداری حرکت می کند و هرچند در زمان حاضر 60 درصد منابع آن در بخش شرکتی است اما تلاش می شود این رقم به 40 درصد کاهش یابد. سرپرست بانک سرمایه درباره برنامه های این بانک نیز گفت: افزایش سپرده گیری اشخاص واقعی، توسعه بانکداری الکترونیک، بهره گیری از بازار آموزش و پرورش و برقراری ارتباط با بانک های اروپایی از برنامه های جدید بانک سرمایه است. همچنین این بانک هم اکنون در فرابورس پذیرش شده است و قرار است براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با افزایش نظارت و کنترل به بورس نیز بپیوندد. 

غندالی درباره تعیین مدیرعامل برای این بانک نیز اظهار داشت: تیم تخصصی برای این امر در بانک تشکیل شده تا پس از رفع مشکلات با نظر بانک مرکزی مدیرعامل مناسبی برای بانک تعیین شود. وی در مورد تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از بانک سرمایه گفت: به دلیل پرونده ریخته گران و تسهیلات پرداختی به سه شرکت بابک زنجانی، نمایندگان مجلس قصد تحقیق و تفحص از بانک را دارند و برای این منظور چندین بار در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافته ام. البته در آن زمان که بانک به شرکت های بانک زنجانی تسهیلات پرداخت کرد این شرکت ها در عرصه اقتصادی کشور فعالیت اقتصادی می کردند. هم اکنون نیز کمیسیون اقتصادی کار بررسی را به پایان برده است و گزارش آن را به هیئت رئیسه ارائه داده و ما نگرانی از افشا نداریم. 

غندالی در پایان درباره مطالبات معوق این بانک گفت: تلاش می شود 50 تا 60 مطالبات معوق این بانک در هفته آینده دریافت شود البته بخشی از این مطالبات مربوط به پرونده بابک زنجانی است.

|+| نوشته شده توسط کارمند بانک سرمایه در سه شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۳  
 مدیر‌عامل جدید بانک سرمایه بزودی معرفی می‌شود

■ مطالب این وبلاگ مستقل از سایت رسمی بانک سرمایه بوده و لزوماً مورد تایید بانک سرمایه نخواهد بود.

سرپرست بانک سرمایه گفت: کمیته‌ای پنج نفره در حال بررسی گزینه‌های مدیریت عاملی بانک سرمایه هستند و تلاش می‌کنیم این فرد جامع‌الشرایط و ترجیحا از سوی مدیران بانک‌های خصوصی باشد. شهاب‌الدین غندالی که مدیر‌عاملی صندوق ذخیره فرهنگیان را نیز بر عهده دارد در یک نشست خبری با بیان اینکه حدود 37 درصد از سهام بانک سرمایه دچار تنش شده است، افزود: تلاش می‌کنیم تا پس از تعیین تکلیف آن در یکی، دو ماه آینده، این سهام را برای فرهنگیان خریداری کنیم. 

غندالی با تاکید بر اینکه سهامداران بانک سرمایه با سهامداری بیش از 10 درصد شهرداری مخالفت کردند، افزود: شهرداری از طریق بازار به خرید سهام بانک سرمایه اقدام کرد که پس از تاسیس بانک شهر، این میزان سهام به یکی دو فرد حقیقی فروخته شد و بانک مرکزی با توجه به مقررات پولشویی، با ثبت آن مخالفت کرد. وی ادامه داد: در حال حاضر پرونده این سهام در دادگاه در حال بررسی است و قصد داریم پس از تعیین تکلیف، این سهام مجددا به بانک و فرهنگیان بازگردد. سرپرست بانک سرمایه تصریح کرد: تلاشمان این است که سود بین سهامداران ظرف دو ماه آینده تقسیم شود. 

به گفته وی توسعه شعب، بانکداری الکترونیک، وصول مطالبات معوق، افزایش منابع پایدار وسپرده‌گیری در شعب و ارتباط با بانک‌های جهانی از جمله برنامه‌های بانک سرمایه برای آینده است. وی ادامه داد: طرح‌هایی را برای سپرده‌گیری از جمله جذب جامعه پزشکان طراحی کردیم و برای ارتباط با بانک‌های جهانی در حال رایزنی با بانک مجارستان هستیم. غندالی اظهار کرد: بانک سرمایه مجموعه‌ای را در بازار سرمایه راه‌اندازی کرده است. سرپرست بانک سرمایه تصریح کرد: 60 درصد از منابع بانک در بخش شرکتی صرف شده که براساس مقررات بانک مرکزی باید به 40 درصد کاهش یابد. وی با بیان اینکه بانک سرمایه با 4/17 درصد رشد منابع، رتبه چهارم را بین بانک‌های خصوصی کشور در این شاخص کسب کرده است، اظهار کرد: این بانک جزو 7 بانکی است که تحریم نشده و به همین دلیل بسیاری از مبادلات ارزی بانک‌های بزرگ کشور را انجام می‌دهد. غندالی با تاکیدبر اینکه عمده مطالبات معوق بانک در اختیار 11شرکت حقیقی است که دو شرکت از این تعداد در زمره شرکت‌های بابک زنجانی بوده، اظهار کرد: عمده این مطالبات در دو هفته آینده وصول خواهد شد. غندالی با اشاره به تاریخچه تاسیس بانک سرمایه گفت: این بانک با سرمایه‌ای بالغ‌بر 350 میلیارد تومان در سال84 تاسیس شد، هرچند 5/73 درصد سهام این بانک متعلق به فرهنگیان و صندوق ذخیره فرهنگیان است.

|+| نوشته شده توسط کارمند بانک سرمایه در چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳  
 یک مسئول در بانک سرمایه شایعه انحلال این بانک را قویا" تکذیب کرد

■ مطالب این وبلاگ مستقل از سایت رسمی بانک سرمایه بوده و لزوماً مورد تایید بانک سرمایه نخواهد بود.

درحالی چند مقام مسئول شایعه انحلال یکی ازبانک سه آینده،مهر اقتصاد و سرمایه توسط بانک مرکزی را قویا"تکذیب کردند که طرح مسائلی چون برنامه بانک مرکزی برای انحلال یک بانک خصوصی نتیجه ایی جز افزایش ابهامات و سخت ترشدن شرایط ندارد. 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی اعلام روز گذشته عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر انحلال یک بانک خصوصی توسط بانک مرکزی طی روزهای آینده، فضای مجازی فعالان بازار سرمایه آکنده از شایعه ، سئوال و تعجب و گمانه زنی شد. از سوی دیگر طرح چنین موضوعی سبب شد تا برخی کارشناسان نسبت به اعلام چنین اخباری آن هم با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد انتقاد کنند. این گروه بر این باورند با در نظر گرفتن وضعیت سخت صنعت بانکداری و و لزوم حفظ ثبات ، هیچ دلیلی برای چنین اقدامات و رسانه ایی کردن آن وجود ندارد و به فرض وجود چنین برنامه ایی نباید الان مطرح و رسانه ایی شود. 

براساس این گزارش، در حالی در این رابطه نام چند بانک مطرح شده که پیگیری های بورس پرس از چند منبع نشان داد طرح نام سه بانک آینده ، مهر اقتصاد و سرمایه شایعه ایی بی اساس بوده و این سه بانک قطعا" مدنظر نیستند. 

یک مسئول در بانک سرمایه شایعه انحلال این بانک را قویا" تکذیب کرد و گفت: این بانک با رعایت همه مقررات در حال انجام فعالیت است و انحلال این بانک به هیچ وجه صحت ندارد. درصورتی که لازم باشد اقدام به اطلاعیه رسمی و تکذیبه خواهد شد. 

به این ترتیب طرح مسائلی چون انحلال یک بانک یاحتی یک موسسه تا زمان قطعیت و اعلام رسمی از سوی مراجع ، نتیجه ایی جز سر درگمی مردم و فعالان و غبارآلود شدن فضای اقتصادی ندارد و ای کاش مسئولان در طرح مواردی این چنینی همه جوانب را مدنظر قرار دهند تا حداقل در این شرایط سخت و دوره گذار اقتصادی ، وضعیت هر صنعت و گروهی مخصوصا" صنعت بانکداری سخت تر و پیچیده تر از گذشته نباشد. چرا که اصولا" طرح و اقدام به انحلال یک بانک و موسسه در شرایط کنونی به نفع هیچ گروه و طرفی نخواهد بود.

|+| نوشته شده توسط کارمند بانک سرمایه در چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۳  
 آشنایی دانش آموزان يكي از مدارس تهران با خدمات بانكداري الكترونيك با حضور در شعبه قيطريه

■ مطالب این وبلاگ مستقل از سایت رسمی بانک سرمایه بوده و لزوماً مورد تایید بانک سرمایه نخواهد بود.

به گزارش روابط عمومي بانك سرمايه، در روز سه شنبه مورخ 8 مهرماه سال جاري، طي هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي مسئولين شعبه قيطريه بانك، 33 نفر از دانش آموزان يكي از مدارس راهنمايي منطقه يك در محله قيطريه در دو گروه 13 و 20 نفري با حضور در محل شعبه از سوي اقبالي، رئيس شعبه، مورد استقبال قرار گرفته و در فضايي صميمي، توسط وي با برخي مفاهيم و مصطلحات كاربردي بانكداري الكترونيك آشنا شده و سؤالات خود را در اين زمينه مطرح ساختند.

اين گزارش مي افزايد در اولين جلسه تشكيل شده در محل شعبه، نثاري، رئيس اداره آموزش و مونسان، معاون اداره روابط عمومي بانك سرمايه نيز حضور يافته و ضمن خوشامدگويي به دانش آموزان طي سخناني در معرفي هرچه بيشتر مزاياي بانكداري الكترونيك، به سؤالات دانش آموزان پاسخ دادند.در نهايت دانش آموزان نزد بانك سرمايه افتتاح حساب نموده و هدايايي از سوي اداره آموزش دريافت كردند.

|+| نوشته شده توسط کارمند بانک سرمایه در چهارشنبه نهم مهر ۱۳۹۳  
 افتتاح شعبه بانک سرمایه روز شنبه (سوم اسفندماه 92) در مرند

■ مطالب این وبلاگ مستقل از سایت رسمی بانک سرمایه بوده و لزوماً مورد تایید بانک سرمایه نخواهد بود.

دکتر باباپور نماینده تام الاختیار مدیر عامل بانک سرمایه در گفتگوی اختصاصی با مانداگارانا اظهار کرد: روز پنجشنبه دکتر بخشایش ، مدیر عامل بانک سرمایه به مرند خواهد آمد و جلسه ای با شورای تامین شهرستان مرند برگزار خواهد شد و اکیپ بانک سرمایه نیز به مرند خواهد آمد تا  ان شاء ا…  بعد از نصب ماهواره ، استخدام کارکنان و وصل به شبکه سراسری ، روز شنبه شعبه بانک سرمایه بطور رسمی در مرند گشایش یابد همچنین پیش بینی می شود از ۲۲ اسفندماه اقدام به پرداخت مبالغ بر اساس اولویت از مبالغ کم (زیر پنج میلیون تومان) کنیم.

وی در ادامه افزود : الان حسابرسان مشغول بررسی دقیق حساب ها و انتقال حساب و مبالغ سپرده گذاران به بانک سرمایه هستند که بعد از اتمام حسابرسی و اثبات صحت سپرده گذاری ها که جناب آقای کامرانی ، بعنوان مدیر تسویه تایید خواهند کرد و بعد از تصویب در هیئت تسویه ، این حساب ها رسما تحویل بانک سرمایه خواهد شد همچنین با هماهنگی که امروز با نماینده هیئت تسویه جناب آقای اصغر رسولی صورت گرفته همه کارکنان به مرخصی خواهند رفت بجز دو نفر که کار اخذ اقساط مشتریان را برعهده خواهند داشت و اینکار بدلیل انجام بهتر روند حسابرسی و عدم نیاز فعلی به کارکنان می باشد. باباپور تاکید کرد: تمامی مسولان شهرستان تلاش زیادی انجام می دهند که سریعا این واگذاری بطور کامل تمام شود و مصمم هستند به نحو مطلوب این کار انجام شود  تا بتوانیم  هر چه سریعتر به مردم عزیز ارائه خدمات کنیم و بنده در شهر مسولیتی ندارم ولی از طرف مسولان عرض می کنم که همه مصمم هستیم که مشکل مردم حل شود و ساعاتی پیش نیز با فرماندار و دادستان محترم جلسه ای داشتیم و حضور تمام وقت بنده نیز در اینجا بر این مسئله دلالت دارد و از طرف خودم و مسولین هم  قول می دهم که به نحو مطلوب این قضیه را حل و تمام کنیم .

در ادامه دکتر باباپور خطاب به سپرده گذاران و سهامداران گفت: از همه مردم عزیز خواهشمندم با حفظ آرامش به ما کمک کنند تا بتوانیم در آرامش این مراحل سخت انتقال را طی کنیم . دکتر باباپور در پایان گفتگو از تلاش دادستانی ، نیروی انتظامی ، دکتر حسن نژاد و فرمانداری ویژه مرند تشکر کرد که مصرانه در حال حل این قضیه هستند و  در ادامه با قدردانی از پایگاه خبری مانداگارانا گفت : بنده هم به نوبه خود از تمامی زحماتی که در این مدت متحمل شدید و به پوشش اخبار این قضیه پرداختید تشکر می کنم.

در ادامه میر عباس زمانی ، ناظر بانک سرمایه  در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مانداگارانا گفت :  بنده بعنوان نماینده و ناظر بانک سرمایه جهت نظارت بر حسابرسی ها تعیین شده ام و معلوم نیست در این سمت بمانم یا خیر و تا جایی که اطلاع دارم دو اکیپ حسابرسی و یک اکیپ هیئت تسویه اینجا مستقر شده اند و بعد از تایید  صحت حساب ها  با نظر هیئت تسویه قرار است بعد از آغاز به کار شعبه و آمادگی برای پرداخت ها ، مبالغ زیر ۵ میلیون تومان که درخواست تسهیلات نیز نداده اند پرداخت شود و مبالغ بالاتر با اعلام هیئت تسویه خواهد بود . همچنین تعداد سپرده گذاران زیر ۵ میلیون تومان نیز بطور کامل مشخص نشده اند که چند نفر هستند که در اولویت اول دریافت مبالغ خود قرار دارند و بعد از پایان حسابرسی ها مشخص خواهد شد.  وی در ادامه افزود: سودی که سه ماه است به سپرده ها و سهام ها پرداخت نشده بر عهده خود تعاونی فرهنگیان است و از طرف بانک سرمایه سودی به اینها تعلق نخواهد گرفت. گفتنی است کارکنان این تعاونی سابق فرهنگیان که به حدود ۱۸ نفر می رسند ، در حال برکناری و جایگزینی با کارکنان جدید بانک سرمایه هستند که موجب نارضایتی آنها  شده است.

ماندگارنا - گزارش از دکتر مسعود درخشانی و مجید عطارد

|+| نوشته شده توسط کارمند بانک سرمایه در یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲  
 مرکز ارتباط با مشتریان بانک سرمایه راه اندازی شد

■ مطالب این وبلاگ مستقل از سایت رسمی بانک سرمایه بوده و لزوماً مورد تایید بانک سرمایه نخواهد بود.

به گزارش روابط عمومي بانك سرمايه، همزمان با ايام الله دهه مبارك فجر، مركز ارتباط با مشتريانِ بانك سرمايه جهت پاسخ گويي به كليه مشتريان به صورت 24 ساعته و در تمام ايام هفته، راه اندازي شد.

از اين پس مشتريان گرامي بانك سرمايه مي توانند از طريق شماره تلفن ۳۰۰۰ ۱۷ ۴۲ (۰۲۱) نسبت به ارائه پرسش هاي خود و دريافت پاسخ از اپراتورهاي حاضر در اين مركز، اطلاعات لازم در خصوص نيازمندي هاي خويش در رابطه با خدمات بانك سرمايه اعم از انواع سپرده ها، ضمانت نامه ها، تسهيلات، خدمات بانكداري الكترونيك، اطلاعات شعب و تازه ترين اخبار سهام را كسب نمايند.

گفتني است با راه اندازي اين مركز، نيازهاي مشتريان با ديدگاهي دقيق و روشن ارزيابي و سازمان دهي خواهد شد.

|+| نوشته شده توسط کارمند بانک سرمایه در یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲  
 اعلام نام بانک سرمایه بعنوان یکی از بانکهای منتقل‌کننده دارایی‌های بلوکه شده ایران

■ مطالب این وبلاگ مستقل از سایت رسمی بانک سرمایه بوده و لزوماً مورد تایید بانک سرمایه نخواهد بود.

بانک مرکزی نام هشت بانک غیر تحریمی که می‌توانند دارایی‌های بلوکه شده ایران را به داخل کشور منتقل کنند اعلام کرد. به گزارش ایسنا، در پی توافق هسته‌ای 24 نوامبر میان ایران و گروه 1+5 مقرر شد 4.2 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران آزاد شود. براین اساس طی روزهای گذشته رضا انصاری مدیر کل بین الملل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی بانک های سرمایه، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سامان، مسکن و کشاورزی را به عنوان بانک‌های غیر تحریمی که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به عنوان بانک‌های غیر تحریمی شناخته شده و درچارچوب توافقات ژنو قادر به خدمات بانکی هستند اعلام کرده است.

بر این اساس اولین قسط دارایی‌های ایران معادل 550 میلیون دلار،14 بهمن ماه مصادف با سه فوریه نزد بانک مرکزی ژاپن از طریق نشنال بانک سوییس به فرانک سوییس تبدیل و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد. همچنین بنا به اعلام رویترز کره جنوبی به عنوان دومین کشور آسیایی پس از ژاپن قسط دوم دارایی‌های نفتی مسدود شده ایران را پرداخت خواهد کرد.

به گزارش ایسنا بنا شده 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در هشت قسط به صورت اول فوریه: 550 میلیون دلار (اول فوریه شنبه بود و واریز به سوم فوریه موکول شد) اول مارس: 450 میلیون دلار،7 مارس: 550 میلیون دلار ،10 آوریل: 550 میلیون دلار ،15 آوریل: 450 میلیون دلار ،14 مه: 550 میلیون دلار ،17 ژوئن: 550 میلیون دلار ،20 ژوییه: 550 میلیون دلار (20 ژوییه یکشنبه است از این رو پرداخت ممکن است به 21 ژوییه به تعویق بیافتد)واریز شود.

|+| نوشته شده توسط کارمند بانک سرمایه در یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲  

SBank.Blogfa.com, All rights reserved © 2009-2014| By : M.A